iOS 14.5מדריכים

מדריך הפעלת הגדרה אפשר ליישומים לבקש לבצע מעקב שנוספה ב- iOS 14.5

החל מ-iOS 14.5, כל היישומים נדרשים לקבל את רשותך לפני שהם יוכלו לעקוב אחריך או אחרי ה-iPhone שלך בין יישומים או אתרים שבבעלות חברות אחרות לצורך מיקוד פרסום או שיתוף המידע שלך עם סוחרי מידע.

צילום מסך אפל

בין אם בחרת להעניק ליישום את הגישה ובין אם דחית את הבקשה, באפשרותך לשנות את ההרשאה בשלב מאוחר יותר. באפשרותך גם לגרום לכל היישומים להפסיק לבקש את ההרשאה הזו.

עיון או שינוי הרשאה של יישום לעקוב אחריך

  1. יש לעבור אל “הגדרות”  > “פרטיות” > “מעקב”.הרשימה מציגה את היישומים שביקשו הרשאה לעקוב אחריך. אפשר לאפשר או למנוע את ההרשאה של כל יישום ברשימה.
  2. כדי לגרום לכל היישומים להפסיק לבקש את אישורך לצורך מעקב, יש לכבות את ״אפשר ליישומים לבקש לבצע מעקב״ (בראש המסך).

להלן המידע של אפל בנושא מעקב

ב- Apple דורשים ממפתחי יישומים לבקש אישור לפני שהם עוקבים אחר הפעילות שלך ביישומים או אתרי אינטרנט שאינם ברשותם, במטרה לבצע פרסום ממוקד, למדוד את תגובת המשתמש לפרסומות הממוקדות או לשתף את הנתונים האלה עם סוחרי מידע.

אם נתת את הסכמתך למעקב אחר פעילותך, היישום יוכל לאפשר גישה למידע אישי לגביך או לגבי המכשיר שלך (כמו למשל, מספר הזיהוי שלך או של המכשיר שלך, מזהה הפרסום הנוכחי שלך, השם שלך, כתובת הדוא”ל שלך או פרטים מזהים אחרים שסיפקת) בצירוף מידע נוסף לגביך או לגבי המכשיר שלך שנאסף על-ידי צד שלישי או ביישומים, אתרים או מאפיינים של צד שלישי.

מידע משולב זה יוכל לשמש למטרות פרסום ממוקד או לביצוע הערכת פרסום. מפתח היישום יוכל גם לבחור לשתף את המידע הזה עם סוחרי מידע, פעולה שעשויה להוביל לקישור מידע שזמין באופן פומבי עם מידע אחר לגביך או לגבי המכשיר שלך.

אם לא נתת את הסכמתך לכך שהיישום יעקוב אחרי הפעילות שלך, היישום לא יקבל גישה למזהה הפרסום של המכשיר שלך (מזהה שבעבר ניתן היה להגדיר דרך “הגבל מעקב על-ידי מפרסמים” במכשיר שלך). על מפתחי היישומים מוטלת האחריות לוודא שהם מכבדים את הבחירה שלך.

כאשר מפתח היישום משלב מידע אודותיך או אודות המכשיר שלך למטרות פרסום ממוקד או ביצוע הערכת מסע פרסום אך ורק בתוך המכשיר שלך, ולא מוציא את המידע מתוך המכשיר שלך באופן שעשוי לזהות אותך באופן אישי – שימוש זה במידע לא ייחשב למעקב. בנוסף לכך, כאשר מפתח היישום משתף פרטים לגביך או לגבי המכשיר שלך עם סוחרי מידע במטרה לזהות או למנוע הונאה או לצורכי אבטחה – שימוש זה במידע לא ייחשב למעקב. נקודה אחרונה : אם סוחר המידע שאיתו מפתח היישום משתף מידע לגביך או לגבי המכשיר שלך הוא סוכנות לדיווח אשראי, והמידע משותף למטרות דיווח על פעילות האשראי שלך (למשל , דיווח על כך שביצעת תשלום בזמן) או למטרת השגת מידע לגבי כושר האשראי שלך כדי לקבוע את זכאותך לקבלת אשראי – שימוש זה במידע לא ייחשב למעקב.

באפשרותך לבחור אם לאפשר ליישומים לבקש ממך אישור לעקוב אחר פעילותך, כולל על – ידי גישה למזהה הפרסום של המכשיר. ב- iOS ו- iPadOS, אם אינך רוצה שכל יישום יבקש את הסכמתך, או אם אינך רוצה שיישומים יקבלו גישה למזהה הפרסום של המכשיר שלך, ניתן לכבות את ” אפשר ליישומים לבקש לבצע מעקב” ב”הגדרות” > ” פרטיות” > “מעקב”. כשהאפשרות “אפשר ליישומים לבצע מעקב” כבויה, כל יישום שינסה לבקש את הסכמתך ייחסם ויעודכן באופן אוטומטי שביקשת לא לבצע מעקב אחר פעילותך.

בנוסף, כל היישומים מלבד אלו שהענקת להם אישור מעקב, לא יוכלו לגשת למזהה הפרסום של המכשיר שלך. אם יש יישומים שכבר קיבלו ממך אישור לביצוע מעקב לפני כן, באפשרותך לבקש מיישומים אלה להפסיק לעקוב אחריך בעת כיבוי האפשרות “אפשר ליישומים לבקש לבצע מעקב”.

באפשרותך גם לשלוט באופן פרטני באישורים הניתנים לכל יישום המבקש אישור לעקוב אחר הפעילות שלך. ב- iOS או iPadOS, יש לעבור ל- “הגדרות “, לבחור יישום ולכבות את האפשרות “אפשר מעקב”, או דרך “הגדרות” > “פרטיות” > “מעקב” להפעיל או לכבות את אפשרות המעקב עבור כל יישום שמופיע ברשימת היישומים שביקשו אישור לבצע מעקב. ב- tvOS, יש לעבור אל “הגדרות” > “כללי” > “פרטיות” > “מעקב” ואז לבחור בייש מתוך הרשימה שמתחת ל- “מעקב”. ניתן למצוא מידע נוסף לגבי האופן שבו מפתחי היישומים משתמשים במידע שלך דרך עמוד המוצר של היישום ב- App Store.

הצג עוד
Back to top button
he_IL
דילוג לתוכן
Close

חוסם פרסומות מופעל

כדי לעזור לנו בהוצאות האתר, עליך לבטל את חוסם הפרסומות באתר זה.