iOS 13.5מדריכיםמכשירי אפל

מדריך: כך תפעילו את יכולת רישום ועדכוני חשיפה לקורונה Covid-19 בשיתוף גוגל-אפל

אפל שיחררה שבוע שעבר את גירסת iOS 13.5, חלק מהפיצרים הבולטים הינם שיפור בזיהוי פנים עם מסכה במנגנון פתיחת המכשיר באמצעות Face ID, וחשיפת המשתמש בקרבת חולי קורונה בשת"פ עם חברת גוגל.

Image by PIRO4D from Pixabay

המאפיין ״עדכוני חשיפה״ עוזר להגן על הפרטיות שלך על-ידי שימוש מחזורי במספרי זיהוי אקראיים בתקשורת Bluetooth על-מנת לקבוע אם נחשפת במקרה לאדם שציין שהוא נשא של נגיף הקורונה (COVID-19).

בכפוף להסכמתך, יישומים של רשויות בריאות ציבוריות או ממשלתיות יכולים להשתמש במאפיין ״עדכוני חשיפה״ כדי לעדכן אותך לגבי חשיפה אפשרית לאדם שציין שהוא נשא של נגיף הקורונה (COVID-19). אם תבחר/י להפעיל את ״עדכוני חשיפה״, היישום יבקש את אישורך לאסוף ולשתף מספרי זיהוי אקראיים. פעולה זו תאפשר למכשירך להשתמש ב-Bluetooth לשידור מספר זיהוי אקראי (״מזהי Bluetooth״), מחרוזת מספרים אקראיים המתחלפת מדי 10–20 דקות. מספרים אלה נוצרים באופן מוצפן אצלך במכשיר ממפתח שנוצר באופן אקראי (״מפתח מכשיר אקראי״) ושמתחלף לפחות פעם אחת מדי 24 שעות במטרה להגן עוד יותר על פרטיותך. מזהי ה-Bluetooth ומפתחות המכשיר האקראיים אינם מכילים מידע לגבי המיקום או הזהות שלך.

מכשירי iOS ו-Android אחרים שמאפיין זה מופעל אצלם יקלטו את מזהי ה-Bluetooth ממכשירך וישדרו את המזהים שלהם. מכשירך ירשום ויאחסן באופן מאובטח את המזהים של המכשירים האחרים שנמצאים בתוך טווח קליטת ה-Bluetooth למשך חמש דקות לפחות, לצד התאריך, משך החשיפה המשוער ועוצמת אות ה-Bluetooth (להלן, ״המטה-נתונים המשויכים״). על-מנת לחזק עוד יותר את ההגנה על פרטיותך, רישום משך החשיפה המשוער לא יעלה על 30 דקות. עוצמת אות ה-Bluetooth עוזרת לספק הבנה כללית לגבי קרבת המכשירים; ככלל, ככל שהמכשירים קרובים יותר, כך עוצמת האות שנקלטת גדולה יותר. גם מכשירים אחרים הקולטים את מזהי ה-Bluetooth של מכשירך ירשמו ויאחסנו אותם, עם המטה-נתונים המשויכים.

היישום יכול להוריד רשימה של מפתחות מכשירים אקראיים מאנשים שדיווחו שהם נשאים של נגיף הקורונה (COVID-19) או נמצאים בסיכון חשיפה לנגיף כפי שנקבע לפי רשות הבריאות הציבורית או הממשלתית, ושהחליטו לשתף את מפתחות המכשיר האקראיים שלהם. לאחר הורדת הרשימה, היישום יכול להשוות את הרשימה עם מזהי Bluetooth של מכשירים אחרים שנאספו על-ידי המכשיר שלך ואוחסנו בו. אם מתגלה התאמה, היישום יקבל גישה למטה-נתונים המשויכים (אך לא למזהה התואם), והוא יוכל לעדכן אותך לגבי אירוע של חשיפה אפשרית ולספק הנחיות לגבי הצעדים שיש לנקוט.

אם קיבלת עדכון לגבי אירוע חשיפה שכזה, היישום רשאי ליצור ״ערך סיכון לחשיפה״, ורשות הבריאות הציבורית או הממשלתית רשאית להשתמש בו כדי להתאים את ההנחיות שלה למצבך ולשפר את הניהול בטיפול במגפת הקורונה (COVID-19). ״ערך הסיכון לחשיפה״ נקבע ומחושב על בסיס המטה-נתונים המשויכים, וכן על ״ערך הסיכון להדבקה״ (שיוסבר בהמשך) שרשות הבריאות הציבורית או הממשלתית עשויה להגדיר עבור מפתחות המכשירים האקראיים התואמים. לא ערך הסיכון לחשיפה ולא ערך הסיכון להדבקה ישותפו עם Apple.

אם אובחנת כנשא/ית של נגיף הקורונה (COVID-19) או אם יש הסתברות גבוהה שנחשפת לנגיף, רשות הבריאות הציבורית או הממשלתית תספק הנחיות לגבי אופן הדיווח על כך ביישום שלך. אם תבחר/י לדווח, היישום יבקש ממך לשתף את מספרי הזיהוי האקראיים שלך. אם תסכים/י לכך, המכשיר שלך ישתף עם היישום את רשימת המפתחות האקראיים מ-14 הימים האחרונים. רשות הבריאות הציבורית או הממשלתית עשויה גם להגדיר ולשלוח את ערך הסיכון להדבקה לגבי כל מפתח מכשיר אקראי. הפרמטרים שמשמשים את רשות הבריאות הציבורית או הממשלתית לקביעת ערך הסיכון להדבקה עשויים לכלול מידע שסיפקת לה (כגון תסמינים שדיווחת עליהם או אם האבחון שלך אושר בבדיקה) או כל מידע אחר שרשות הבריאות הציבורית או הממשלתית תקבע שהוא עלול להשפיע על הסיכון שלך להדביק, כמו למשל, משלח היד שלך. מידע שבחרת לספק לרשות הבריאות הציבורית או הממשלתית נאסף בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של היישום ולמחויבויות המשפטיות שלו.

ניתן לכבות את ״רישום החשיפה״ על-ידי מעבר אל ״הגדרות״ > ״פרטיות״ > ״בריאות״ > ״רישום מקרי חשיפה לקורונה (COVID-19)״ או ״הגדרות״ > ״פרטיות״ > Bluetooth > ״רישום מקרי חשיפה לקורונה (COVID-19)״, והקשה לכיבוי ״רישום החשיפה״. פעולה זו לא תמחק את מזהי ה-Bluetooth שנאספו ממכשירים אחרים, לא את המטה-נתונים המשויכים ולא את מפתחות המכשיר האקראיים שלך. ניתן למחוק את מזהי ה-Bluetooth, את המטה-נתונים המשויכים ואת מפתחות המכשיר האקראיים על-ידי מעבר אל ״הגדרות״ > ״פרטיות״ > ״בריאות״ > ״רישום מקרי חשיפה לקורונה (COVID-19)״ או ״הגדרות״ > ״פרטיות״ > Bluetooth > ״רישום מקרי חשיפה לקורונה (COVID-19)״, והקשה על ״מחק רשומת חשיפה״ . כיבוי ה-Bluetooth במכשיר יבטל אף הוא את האיסוף והשיתוף של מזהי Bluetooth אקראיים עם מכשירים אחרים. משמעות הדבר היא שהיישום לא יוכל לעדכן אותך לגבי חשיפה אפשרית לנשאי קורונה (COVID-19) כאשר ה-Bluetooth כבוי. שאר המאפיינים של ״עדכוני חשיפה״ ימשיכו לפעול גם כאשר ה-Bluetooth כבוי. הפעלת ה-Bluetooth מחדש תפעיל מחדש את השיתוף והאיסוף של מזהי Bluetooth אקראיים עם מכשירים אחרים.

אמנם ניתן להתקין במכשיר יותר מיישום ״עדכוני חשיפה״ אחד, אך רק יישום אחד יכול להיות פעיל בכל פעם. על-מנת לבחור או לשנות את היישום הפעיל, עליך לעבור אל ״הגדרות״ > ״פרטיות״ > ״בריאות״ > ״רישום מקרי חשיפה לקורונה (COVID-19)״ או ״הגדרות״ > ״פרטיות״ > Bluetooth > ״רישום מקרי חשיפה לקורונה (COVID-19)״ ולבחור ביישום שברצונך להפעיל.

Apple תכבה את מערכת עדכוני החשיפה על בסיס אזורי כאשר לא יהיה בה עוד צורך.

בהצלחה!! ורפואה שלימה..

הצג עוד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מאמרים דומים

Back to top button
 

חוסם פרסומות מופעל

כדי לעזור לנו בהוצאות האתר, עליך לבטל את חוסם הפרסומות בדומיין האתר